Hedef Üniversitemizdeki tüm birimler arasındaki bilgi bütünlüğünü sağlamak ve sorunlara hep birlikte çözüm bulmak.

      Şifre almak için hangi modülü kullanacaksanız sol taraftaki menülerden seçebilir ve ayrıntılı bilgi alabilirsiniz

Bilgiyi Nasıl Yönetiyoruz

.........Günümüzde kamu kuruluşları bilgi toplumuna dönüşümde bir taraftan aktif rol alarak dönüşümü şekillendirmekte; diğer taraftan bu dönüşümden kendileri de etkilenerek bilgiye dayalı kurumlar olma yönünde önemli çabalarda bulunmaktadır.

........."Bilgi” kamu kurumlarında stratejik bir kaynak olarak, kurumun yenilik yaratma potansiyelini artıran bir faktör olarak önem kazanmaktadır.

  1. Kurumunuz, bilgiyle ne kadar uğraşıyor?

  2. Kurumunuz enformasyonla ne kadar uğraşıyor?

  3. Kurumunuz, çalışanların uzmanlıklarından, mevcut bilgilerinden, yapmış olduğu başarılı projelerden ne kadar istifade ediyor? Yoksa bunlar bitince rafa mı kalkıyor?

  4. Rakiplerinize karşı sizi üstün kılacak hangi tür bilgiye sıklıkla ihtiyaç duyuyorsunuz?

  5. Kurumunuzun yapısını nasıl tanımlıyorsunuz? Mekanik, organik, bürokratik,vb…

  6. Size benzer çoğu kurum içerisinde sizi farklı kılan yapısal özellikleriniz var mıdır? Nelerdir?

  7. Kurumunuzda yapılan işe mi yoksa takımlara mı dayalı bir işlevsel yapılanma var?

  8. Kurumunuz teknolojik altyapıya ve bilgiye ne kadar bağımlıdır?

  9. Kurumunuz için bu dört unsuru önem sırasına koyunuz.

  A)Teknoloji    B)İs süreçleri     C)İnsan     D)Bilgi

  10. Paylaşımcı, güvene dayalı ve açık bir kültürünüz mü var yoksa tam tersi?

  11. Kurumunuz için birey mi yoksa takım performansı mı ağırlıktadır? Bu sorunun cevabı, kurumdaki ödüllendirme yapılarının içeriğini belirleyecektir.